flaga z godlem rzeczypospolitej polskiej   flaga-unii-europejskiej   Multi Sport

 

Menu

      logo-szkoly-ok

HomeSzkołaHistoriaHistoria szkoły

Historia szkoły

Historia szkolnictwa w Wiśle rozpoczyna się w I połowie wieku XVIII, gdy władze austriackie zezwoliły na zakładanie szkół parafialnych. Przedtem mieszkańcy Wisły, którzy umieli czytać i pisać organizowali nielegalną naukę w domach, a potem w tak zwanych nielegalnych szkołach pokątnych.

 

W 1783 r. Powstała pierwsza szkoła w Wiśle Centrum tak zwana "Szkoła u Nieźwiedzia"
Dopiero prawie równo 100 lat później, w 1870 została utworzona Miejscowa Rada Szkolna, która podjęła wniosek o wybudowaniu pierwszej szkoły w dolinie - w Wiśle Malince
Wniosek w szybkim tempie zrealizowano. Mieszkańcy Malinki wzięli się aktywnie do pracy i już w roku 1871 szkoła została poświęcona i oddana do użytku
Była to szkoła drewniana, początkowo jednoklasowa, Stała w miejscu obecnej siedziby OSP. W roku 1899 szkoła miała już 3 oddziały, uczęszczało do niej 166 dzieci ( prawie tyle ile obecnie), co stanowiło 84 % wszystkich dzieci z doliny.
W pierwszych zajęciach uczestniczyło 270 dzieci. Rada Szkolna karała grzywną, przymusową pracą, a nawet aresztem rodziców, jeśli dzieci nie chodziły do szkoły. Szkoła miała nawet swoja bibliotekę z książkami w języku polskim
W roku 1882 dobudowano na szkole dzwonnicę i powieszono dzwon, który ważył 112 kg. Coraz większa ilość dzieci spowodowała, że drewniana szkoła była za mała i musiały się one uczyć na 3 zmiany.

Postanowiono więc o wybudowaniu nowej szkoły. Zaczęto gromadzić cegłę, a w 1911 roku rozpoczęto budowę, w której bardzo aktywnie uczestniczyli w czynie społecznym mieszkańcy Malinki. W 1912 powstał nowy, murowany budynek szkoły.
Szkoła stała w miejscu obecnej świetlicy środowiskowej. Była szkołą drugiego stopnia, czyli o podstawowym poziomie.
Nie była w stanie przygotować uczniów do szkoły średniej, ale duży nacisk kładziono na przedstawienia teatralne, recytacje wierszy, śpiew a także zajęcia sportowe
Uczniowie tak wspominają tamten czas:
Każdy się cieszył, jak był w szkole, bo nie musioł krów paść i mógł się kapke rozerwać. W szkole był chór i teatrzyk, było moc występów.
W tym okresie w szkole panowała duża dyscyplina , za przewinienia stosowano kary cielesne. W okresie międzywojennym wprowadzono do szkół religię, a także prowadzono pomoc charytatywną na rzecz najuboższych: dzieci 3 razy w tygodniu dostawały grysik lub żarnówkę.

Pierwszym nauczycielem był Paweł Cieślar, który jednak zmarł po czterech miesiącach pracy.
Następnymi nauczycielami byli :Michał Cieślar,syn Pawła, Józef Goszyk, Paweł Pustówka i jego syn Ferdynand.

Dnia 1 września 1939, a więc dokładnie w dzień nowego roku szkolnego Niemcy hitlerowskie rozpoczęły działania wojenne. Dom kierownika szkoły został otoczony przez wojska i zrewidowany.
Jak podaje kronika szkolna wobec kierownika Ferdynanda Pustówki zastosowano areszt domowy ( przed więzieniem uchronił go fakt, że był inwalidą bez nogi z okresu I wojny). Do kwietnia 1940 r. szkoła była nieczynna. Kierownika Pustówkę aresztowano na parę miesięcy w roku 1943

Niemieckie władze mianowały nauczycielami Zemana, a potem Landmanna. Ten ostatni był bardzo srogi, kopał, bił do krwi dzieci za najmniejsze przewinienia i mówienie po polsku. Od roku 1940 urządzono też przedszkole, by zupełnie zgermanizować dzieci.
W kwietniu 1945 r. Nadciągnęły wojska radzieckie i rozpoczęły się działania wojenne. Budynek szkoły znalazł się na pierwszej linii frontu. Spłonęła wtedy stara drewniana szkoła, a budynek szkoły został bardzo zniszczony: wybite wszystkie okna, uszkodzony dach.
Kierownik natychmiast zaczął remont. Wapno przywożono na taczkach aż z Wisły i to drogą okrężną, bo most był zburzony.

Następne lata są bardzo trudne . Brakowało miejsca dla 196 uczniów, pomocy naukowych i nauczycieli. Wielokrotnie zmieniano kierowników szkoły Ale w Malince nastepowały zmiany. W r.1954 otwarto skocznę narciarską, utwardzono drogę, wybudowano pierwszy w dolinie kościół ewangelicki, poświęcony w roku 1956, na wieży którego zawisł dawny dzwon szkolny
Od roku 1949 czyniono wszelkie starania, by powstała nowa szkoła. Pan Byrtek odstąpił na ten cel swoje pole znajdujace się wzdłuż drogi. Niestety, choć Powiatowa Komisja Oświatowa ustaliła, że nowa szkoła powstanie, to postanowienie to nie zostało zrealizowane.
Od roku 1962 kierownikiem szkoły został p. Karol Tomica dotychczasowy nauczyciel W roku 1962 Komitet Rodzicielski podjął uchwałę o rozbudowie szkoły. Po wielu miesiącach zabiegów, starań, a wreszcie wizycie u wojewody Ziętka w roku 1965 rozpoczęła się budowa nowej szkoły Musiano nawet dokupic parceli, bo nowa szkoła była o wiele wieksza niż stara.
W budowie jak i poprzednio aktywnie uczestniczyli mieszkańcy Malinki oraz wojsko. Żołnierze pracujący przy szkole stacjonowali w Malince, a miejscowi nauczyciele uczyli ich czytać i pisać. Przy pracach pomagali nawet uczniowie. Tak, że w dniu 16 października 1966r. Szkoła im. Bolesław Prusa została oddana do użytku jako jedna ze szkół Pomnika Tysiąclecia państwa Polskiego. Jak donoszą kroniki Mieszkańcy na otwarcie postarali się o 2 cielaki i 2 świnie. Było to wielkie święto dla całej Malinki - ucztowano do samego rana.

Lata następne to okres inwestowania w rozwój dzieci - tutaj pod opieką polonistki, a później dyrektora szkoły p. Krystyny Pilch Dzieci miały uczyć się w tej szkole nawet przez 10 lat, jednak pomysł upadł, a może byłoby to lepsze niż obecne gimnazja
Klasy były liczne- a wśród uczniów nawet przyszła jej kadra dyrektorska Nauczyciele byli przez uczniów bardzo lubiani i do dzisiaj są mile wspominani.
W szkole działał chór oraz od 1975 roku zespół regionalny prowadzony przez Helenę i Karola Tomiców i p. Zielińską Kolejnymi dyrektorami szkoły byli : pani Krystyna Pilch - pierwsza nauczycielka z wyższym wykształceniem, p. Teresa Kalus i Pan Wojciech Brodzki Szkoła się rozwijała -w czynie społecznym zmodernizowano szatnię, postawiono ogrodzenie, wybudowano boiska a obok przedszkola powstał ogródek jordanowski. miejscowi stolarze w czynie społecznym wykonali nowoczesną - jak na ówczesne czasy - pracownię nauczania początkowego

Mocną stroną szkoły był zawsze sport, szczególnie dyscypliny zimowe w tym narty biegowe, w których corocznie rozgrywano szkolne zawody zimowe. Wielka w tym zasługa nauczycieli- pp. Urszuli i Jerzego Wielgosów

Już wiele pokoleń opuściło mury szkoły, a uczniowie corocznie brali udział w rajdach, występach, szkoła organizowała zawody sportowe Dolanie - Górzanie, które obecnie przekształciły się w pikniki szkolne na które przybywają całe rodziny,

W roku 1985 dyrektorem zostaje p. Teresa Kalus W tym czasie powstaje zespól regionalny Malinczanie prowadzony przez p.Krystynę Pilch, który zdobył uznanie na wielu przeglądach artystycznych

W roku1988 dyrektorem zostaje p. Wojciech Brodzki W szkole aktywnie działała drużyna harcerska organizowane były imprezy dla dzieci i liczne wycieczki
W roku 1988 na szkole zmieniono konstrukcje dachową, a w 1991 roku dzieki dotacji Banku Spółdzielczego zorganizowano pierwszą pracownię komputerową. Używany wtedy sprzęt obecnie może wzbudzać nieco uśmiechu

W szkole pojawiły się kolejne pokolenia dzieci które dziś już same są studentami, a wielu dawnych uczniów jest rodzicami a nawet dziadkami obecnych uczniów od kilku lat uczniowie kończą już tylko 6- letnią szkołę podstawową, a szkoła nasza obchodzi kolejne jubileusze a pomimo to nie starzeje się

W roku 1999 dyrektorem zostaje Grażyna Staniek młoda specjalistka nauczania zintegrowanego

Rok obecny, to - choć trudno uwierzyć - już 7 rok jej działania.
Organizujemy spotkania z ciekawymi ludźmi, kultywujemy tradycję regionalną - reaktywowano zespół regionalny Malinczanie Corocznie odbywają się wesołe pikniki połączone z pasowaniem klasy I na uczniów. Zapraszamy nasze mamy, babcie i dziadków na bogaty i ciekawy program z okazji ich świąt Dla dzieci mamy wiele atrakcji w ciągu całego roku szkolnego .
Organizujemy kuligi, wycieczki umożliwiające poznanie naszej miejscowości, naszego regionu, a także znanych miejsc w całym kraju.
corocznie uczniowie klasy V wyjeżdżają na Zieloną Szkołę i są to dla nich niezapomniane przeżycia. Nasi uczniowie biorą udział w wielkiej ilości zawodów sportowych zajmując w nich czołowe lokaty

dyrektor Grażyna Staniek, całe grono Pedagogiczne oraz personel robi wszystko, by szkoła była coraz piękniejsza.
Choć budynkowi szkoły przydałby się mały lifting w postaci nowego tynku, ale przede wszystkim dbamy, by dzieci w naszej szkole czuły się wesołe i szczęśliwe nie tylko w dniu zakończenia roku szkolnego ale także na początku roku.

pracujemy pilnie z dziećmi już od I klasy by po 6 latach jak najlepiej wypadły one na sprawdzianie - i prznosiły nam chlubę w gimnazjum.
By szkoła z dumą nosiła zdobyte w roku 2003 miano Szkoły z klasą, by można powiedzieć, że nasza szkoła jest placówką na europejskim poziomie.

Szkoła nasza przeszła długą drogę. Dlatego dzisiaj, gdy obchodzimy jubileusz 135 - lecia pragniemy serdecznie podziękować wszystkim, którzy do takiego obrazu szkoły przyczynili się poprzez swoją wieloletnią, mozolną, ofiarną pracę.

Go to top