flaga z godlem rzeczypospolitej polskiej   flaga-unii-europejskiej   Multi Sport

 

Menu

      logo-szkoly-ok

HomeAkcjeNarodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

            W marcu 2019 roku została podpisana umowa, dzięki której nasza szkoła – Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 2 w Wiśle- przystąpiła do realizacji projektu w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa dotyczącego wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz bibliotek pedagogicznych w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.

 

              Biblioteka naszej szkoły otrzymała środki finansowe w wysokości 5000 zł na zakup książek. Realizowanych będzie zaplanowanych przez szkołę 14 działań, które promują i wspierają rozwój czytelnictwa wśród społeczności szkolnej i lokalnej. Program będzie realizowany od marca do grudnia 2019.

             Już w drugiej połowie marca wśród uczniów  przeprowadzona została ankieta „ Moje czytelnicze fascynacje czyli  co chciałbym znaleźć na półce w mojej bibliotece”. W bibliotece szkolnej wystawiono „Książkę życzeń”, która umożliwi uczniom, nauczycielom i rodzicom wpisanie swoich propozycji czytelniczych. Na postawie przeprowadzonych działań :  ankiety i wpisów do „ Książki życzeń”,  rozmów z uczniami, nauczycielami, rodzicami przy aprobacie Rady Rodziców w najbliższym czasie nastąpi opracowanie listy zakupu książek do biblioteki szkolnej. Kontynuujemy uczestnictwo w programie „ Cała Polska Czyta Dzieciom” i „ Czytamy z Bratkiem”

                       Następnym zaplanowanym działaniem będzie przedstawienie rodzicom prezentacji multimedialnej   „Czy czytanie jest nam dzisiaj potrzebne”. Po zapoznaniu się z prezentacją prosimy rodziców o przekazanie swoich przemyśleń, wniosków na temat prezentacji. W maju wśród uczniów  planujemy przeprowadzić  konkurs pięknego czytania pod nazwą „ Pięknie czytamy”. Następnym  krokiem będzie realizacja projektu „ Poczytam Ci, Mamo ,poczytam Ci, Tato” oraz” Mój bohater literacki.”

                  W dalszych planach mamy  zorganizowanie i przeprowadzenie akcji „ Zobacz, co czytam”, „ Zabierz mnie do domu”, Czytamy z mama i tatą” czy zorganizowanie pod hasłem „ Targi książki”  kiermaszu książek. Przeprowadzony zostanie konkurs plastyczny” Witajcie w naszej bajce”. W ramach spotkania z ciekawymi ludźmi zaprosimy do szkoły panią Krystynę Pilch – polonistkę, byłą nauczycielkę naszej szkoły, pasjonatkę wiślańskiej gwary, autorkę wielu tekstów gwarowych. W dalszym ciągu będziemy współpracować z Miejską Biblioteką w Wiśle.

               Serdecznie zapraszamy rodziców naszych uczniów do współpracy w realizacji projektu „ Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” i z góry za współpracę dziękujemy.

Go to top